Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Τροποποιήσεις στα προγράμματα προώθησης οίνων και αναδιάρθρωσης αμπελώνων


Παπαλαζάρου Κική |  20/03/2013 - 07:56 μμ
Μερική μεταβολή στα ισχύοντα «Προγράμματα Προβολής Προώθησης Οίνων σε Τρίτες Χώρες» και στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελώνων» επιφέρει η Commission με τον ΚΑΝ(ΕΚ) 202/2013.
Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από τις σημαντικότερες μεταβολές οι οποίες είναι:
Προγράμματα Προβολής Προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες
Πρόβλεψη για τριετή διάρκεια των προγραμμάτων ενός δικαιούχου σε μια Τρίτη Χώρα με δικαίωμα ανανέωσης άπαξ για δυο επιπλέον έτη.
Αυξημένη επιλεξιμότητα των αιτούντων που δεν υπέβαλλαν πρόγραμμα στο παρελθόν ή εκείνων που στοχεύουν σε μια νέα Τρίτη Χώρα από εκείνες που συμπεριέλαβαν σε προηγούμενο πρόγραμμα.
Κατά την επιλογή των δικαιούχων προτεραιότητα θα έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι συλλογικές εμπορικές ονομασίες.
Για το μέτρο της «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελώνων» διευκρινίζεται:
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:
Α. Η καθημερινή διαχείριση του αμπελώνα
Β. η προστασία έναντι ζημιών από θηράματα, πτηνά ή χαλάζι
Γ. Η κατασκευή ιδιωτικών οδών και αναβατορίων
Στην περίπτωση καταβολής κατ’ αποκοπήν ποσών (π.χ. Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος) τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να προβαίνουν σε ακριβή υπολογισμό των ποσών αυτών και να τα αναπροσαρμόζουν ετησίως όταν υπάρχουν μεταβολές.

Για τον ΚΑΝ(ΕΚ) 202/2013 πατήστε εδώ.
πηγή: ΚΕΟΣΟΕ

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της επιστροφής της επιδότησης για χρήση συμπυκνωμένου και ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 13 Μαρτίου για την επανεισαγωγή της ενίσχυσης για εμπλουτισμό συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών (MC / MCR), το μέτρο που υπήρχε μέχρι την 1η Αυγούστου 2012. Η βοήθεια είναι δυνατόν να αντισταθμίσει τη διαφορά κόστους μεταξύ των διαφόρων μεθόδων εμπλουτισμού. Η μέθοδος εμπλουτισμού της προσθήκης ζάχαρης, παραδοσιακά επιτρέπεται στους αμπελώνες της Βόρειας Ευρώπης και είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή από τη χρησιμοποίηση MC / MCR, μέθοδος που επιτρέπεται μόνο για τις χώρες του Νότου. Η ψηφοφορία της 13ης Μαρτίου δεν είναι επαρκής για να επαναφέρει το μέτρο. Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, είναι η σειρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αποφασίσει σχετικά με το πρόγραμμα της ΚΟΑ Οίνου που προτείνεται από την Commission, στο οποίο δεν παρέχεται η δυνατότητα βοήθειας για MC / MCR. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την τριμερή (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Commission και Συμβούλιο), της οποίας η πρώτη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την 26η Μαρτίου.

Το μέτρο ενίσχυσης για τη χρήση MC / MCR δεν βαραίνει τον προϋπολογισμό, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η μεταβολή των προϋπολογισμών Εθνικών Φακέλων που κατανέμονται στα κράτη μέλη, αλλά απλά να τους δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτό το είδος της υποστηρίξει μια οινολογική πρακτική. Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να χρησιμοποιήσει τους ή όχι », υποστήριξε ο CFDP. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τη συγκομιδή του 2014.
http://www.agrocapital.gr/Category/News/Article/4380/t%CE%BF-eyrwpaiko-k%CE%BFin%CE%BFb%CE%BFyli%CE%BF-yper-tis-epistr%CE%BFfis-tis-epidotisis-gia-chrisi-sympyknwmen%CE%BFy-kai-anakatharismen%CE%BFy-sympyknwmen%CE%BFy-gleyk%CE%BFys