Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Τροποποιήσεις στα προγράμματα προώθησης οίνων και αναδιάρθρωσης αμπελώνων


Παπαλαζάρου Κική |  20/03/2013 - 07:56 μμ
Μερική μεταβολή στα ισχύοντα «Προγράμματα Προβολής Προώθησης Οίνων σε Τρίτες Χώρες» και στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελώνων» επιφέρει η Commission με τον ΚΑΝ(ΕΚ) 202/2013.
Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από τις σημαντικότερες μεταβολές οι οποίες είναι:
Προγράμματα Προβολής Προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες
Πρόβλεψη για τριετή διάρκεια των προγραμμάτων ενός δικαιούχου σε μια Τρίτη Χώρα με δικαίωμα ανανέωσης άπαξ για δυο επιπλέον έτη.
Αυξημένη επιλεξιμότητα των αιτούντων που δεν υπέβαλλαν πρόγραμμα στο παρελθόν ή εκείνων που στοχεύουν σε μια νέα Τρίτη Χώρα από εκείνες που συμπεριέλαβαν σε προηγούμενο πρόγραμμα.
Κατά την επιλογή των δικαιούχων προτεραιότητα θα έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι συλλογικές εμπορικές ονομασίες.
Για το μέτρο της «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελώνων» διευκρινίζεται:
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:
Α. Η καθημερινή διαχείριση του αμπελώνα
Β. η προστασία έναντι ζημιών από θηράματα, πτηνά ή χαλάζι
Γ. Η κατασκευή ιδιωτικών οδών και αναβατορίων
Στην περίπτωση καταβολής κατ’ αποκοπήν ποσών (π.χ. Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος) τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να προβαίνουν σε ακριβή υπολογισμό των ποσών αυτών και να τα αναπροσαρμόζουν ετησίως όταν υπάρχουν μεταβολές.

Για τον ΚΑΝ(ΕΚ) 202/2013 πατήστε εδώ.
πηγή: ΚΕΟΣΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου